ОДК Несебър
Общински детски комплекс

Сръчко

mihaelasait-2

"Сръчко" развива креативното и оригинално мислене, въображението и сръчността на децата и им помага да изградят един толерантен и позитивен модел на общуване със заобикалящия ни свят. Приложните дейности се определят според индивидуалните възможности. Всеки сам задава сложността и времето за изпълнение на своята задача. Младите творци откриват различни методи на работа в приложното изкуство, работят с нетрадиционни техники и материали, които развиват усещанията и възприятията. Средата, в която те творят и свободата в изборите развиват вътрешната самодисциплина, но същевременно дават самочувствие, увереност и перспектива за развитие на вродените заложби. В заниманията се залага основно на ролята на детето като активен участник в собственото си обучение, неразделна част от което, като верен път към повишаване на духовната култура на подрастващите, е естетическото възпитание.