ОДК Несебър
Общински детски комплекс

Музикална школа

27sg_ovn2_170828

Музикалното обучение от ранна детска възраст влияе изключително благоприятно върху развитието на умения и способности, необходими в днешната динамична реалност. Формират се навици и поведенчески модели, които децата могат да трансферират във всички области на живота. Насърчава се психическото и физическо развитие, обогатява се общата и музикална култура, изгражда се емоционалния и душевния свят на младия човек.

Слушайки и изпълнявайки музика, децата развиват въображение и креативност, концентрация и координация. А когато това се практикува в група, заедно с други деца, отделната личност изявява себе си като част от едно цяло – възпитава се в толерантност и сърдечност, социална ангажираност и контакт с околните, открива радостта от успеха – своя и на другите. Наред с образователната подготовка, укрепваща волята и постоянство, музикалното обучение има за задача да възпита естетическо отношение към заобикалящия ни свят. Само човек с усет към хармонията, може да разграничи стойностното и красивото от всичко посредствено и преходно в съвременното ни ежедневие.