ОДК Несебър
Общински детски комплекс

За нас

Общински детски комплекс Несебър реализира политиката за подкрепа развитието на личностния и творчески потенциал у подрастващите на територията на Община Несебър, за формиране на нравствени и естетически ценности, за подпомагане на деца с изявени дарби.

Организира и провежда дейности за развитие на способностите, компетентността и изявата на децата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Учебно-възпитателните програми са отворени и съобразени с възрастта и интересите на младите хора.

Кръжоците, в които днес децата на Община Несебър се обучават в детския комплекс са клуб "Компютър""Млад скулптор"клуб "Знам и мога", който обединява "Приказен свят" за предучилищна възраст и "Етноклуб" за децата от началния курс, кръжок по изобразително изкуство "Сръчко"клуб "Краезнание"школа за класически балет, музикална и езикова школитанцово студио "Звезди" и вокална група "Морски звездички". 

Заедно с традиционните кръжочни форми, Общинският детски комплекс организира и редица други образователни и културно-развлекателни прояви, свързани с честването на празници, обичаи и традиции, провежда работилници за Коледа, Баба Марта и Великден. Реализира и общинските етапи на ученическите спортни игри по футбол, лека атлетика, волейбол, баскетбол, тенис на маса, шахмат и бадминтон, както и националната викторина "Да запазим децата на пътя" - част от държавната политика за осигуряване на безопасност на движението и опазване живота на децата. 

Специално внимание в ОДК се отделя на внедряването и прилагането на съвременни технологии в учебния процес, както и повишаването на квалификацията на преподавателите. Педагогическият екип се отличава с високи умения за работа с деца и доказани постижения в областта на културата и образованието. С много обич, професионализъм и търпение те вървят ръка за ръка със своите възпитаници по пътя към успеха.