ОДК Несебър
Общински детски комплекс

Материална база

Вече близо 20 години Общинският детски комплекс Несебър посреща своите възпитаници в "белия блок" на ул. "Младост", 62. Предоставената от Община Несебър материално-техническа база предлага отлични условия за обучение, организиране и работа с деца и младежи с изявени дарби, както и дейности по подготовката им за участие в регионални, национални и международни конкурси, фестивали, изложби и празници.

Основната материално-техническа база отговаря на изискванията за ефективен образователно-възпитателен процес в предучилищна и училищна възраст. Поддържа се и периодично се обновява. Учителският колектив и младите възпитаници също имат за цел да поддържат в добро състояние своя дом на изкуството и талантите, като обогатяват, обновяват и създават все по-добри условия за развитие на дейностите.

Всички занимални в детския комплекс са обзаведени с нови мебели за учителите и децата и са съобразени с нуждата от организация на образователната среда, която да дава възможност за свободно изразяване и изграждане на култура на поведение у подрастващите. Интериорът е естетически издържан и функционално организиран. Залите са светли, уютни, интересни и предразполагат към творческа работа.

Налице са учебно-технически средства, подпомагащи педагогическия процес – аудио и видео техника, мултимедия, интерактивни модули, музикални инструменти и сценично оборудване, разнообразни учебно-дидактични средства,  нагледен и оперативен материал. Специално внимание се отделя на прилагането на съвременни образователни технологии в учебно-възпитателния процес.

За многобройните сценични изяви на децата, детският комплекс поддържа богат гардероб – автентични, стилизирани, бални и съвременни костюми, спортни екипи.