ОДК Несебър
Общински детски комплекс

Етно клуб

етно

Заниманията в Етно клуб формират у подрастващите нравствена и ценностна ориентация, утвърждават съзнание за национална принадлежност  и подпомогнат процеса за съхраняване на културната идентичност и многообразие на нашата общност. Тук децата се възпитават в уважение и съпричастност към миналото и настоящето. В интересни и забавни уроци те разбират за връзката между история и език, околен свят и бит, изкуство и традиции. Изследват народните занаяти, семейните и родовите взаимоотношения, обичаите и празниците.