ОДК Несебър
Общински детски комплекс

Вокална група "Морски звездички"

mitkosait

Основата цел на вокалното обучение в група “Морски звездички“ към ОДК Несебър е формиране на естетическо отношение към музиката и развитие на вокалните качества на детския глас, съобразно възрастовите и индивидуалните особености на децата. Разпределени в 4 възрастови групи, тук те развиват емоционална отзивчивост към песента, изграждат вокални умения и придобиват музикално-слухови и познавателни способности, които им помагат по-лесно и бързо да осъзнават, възприемат и възпроизвеждат музикалните произведения. В резултат на взаимодействието между музика и текст, у подрастващите се усъвършенстват мисловните процеси, подобряват се езиковата култура, коригира се дикцията. Благодарение на колективните занимания по-малките ученици се вдъхновяват от примера на по-големите. Споделените положителни емоции по време на сценичните изяви в празнични програми, концерти и фестивали, дават на децата самочувствие, увереност и допълнителна мотивация.