ОДК Несебър

Общински детски комплекс

Общински детски комплекс Несебър е институция за извънучилищно образование и възпитание, чиято дейност се основава на принципите на свободния избор и доброволното участие на децата и младежите, без разлика на пол, вероизповедание, етническа принадлежност и социално положение.

Като звено от образователната система на Община Несебър, детският комплекс предоставя сигурна социална среда за общуване на децата и е любимо място за алтернативна заетост и пълноценно ангажиране в свободното време. Тук семейство, училище и общество успешно обединяват своите усилия в търсене на най-верния път за младия човек.

Наред с учебно-възпитателните програми, в ОДК се реализират и проекти от Националния календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието, младежта и науката. Съществена част от работата на екипа са детските празници, състезания, тържества, фестивали, концерти, конкурси и медийни изяви. Така децата получават удовлетворение от своя труд, радват се на нови запознанства и се зареждат с положителни емоции, радост и веселие.

Общински детски комплекс Несебър е светла емблема в нашия град. За големите е залог за сигурност за утрешния ден, а за малките е онзи пъстър свят на радост и мечти, в който те неусетно, с усмивка, самочувствие и увереност в собствените си сили градят своето бъдеще.