ОДК Несебър
Общински детски комплекс

Кръжок "Краезнание"

краезнание

Кръжокът по Краезнание има за цел да провокира интереса към историческото познание. Водени от любовта към обкръжаващата ни природа и общество, учениците се запознават с миналото на родния край, възникването и формирането на селищата в региона, изучават природните забележителности. Системната и задълбочена проучвателска работа е извор на знания, умения и компетенции за младежите. Те изследват краеведческа литература, пишат реферати и доклади на историческа тема, посещават музеи, срещат се с краеведи, участват в конкурси и чествания. Предприемат изследователски пътешествия до паметни места. Общуването с различни хора води до осъзнаване на потребността от намеса и участие в решаването на икономическите, културните, екологическите и други проблеми на обществото в региона. Краезнание стимулира родолюбие и стремеж за социална реализация в родния край и родината.