ОДК Несебър
Общински детски комплекс

Клуб знам и мога

JUJA

Заниманията в кръжоците на "Знам и мога" способстват за формирането у децата на навици за природосъобразен живот, екологична култура и поведение и социални умения за общуване, стимулират детската познавателна способност. 

Малчуганите натрупват знания за заобикалящия ни свят, осъзнават ролята на семейството и родината, опознават народните обичаи и традиции. Запознават се с различни материали и техники на работа в приложното изкуство. Участват в празници, правят изложби. Творческите задачи имат решаваща роля за развивтието на детското въображение, ловкост, акуратност, както и за способността на децата да работят в екип.

Игрите и забавленията им създават положителни емоции и чувство на удовлетвореност от постигнатото и успеха.